Значение на символитеИзкуствоМедия
Значение на традиционните форми

Съществуват елементи, които се явяват не само като част от други по-сложни символи, но притежават собствено значение. Тези базови форми са преминали бариерите на времето, географията и културата, като част от езика на вселената, възникнал още преди речта.
Ако истински разбираме тяхното значение, то анализирането на по-сложните символи ще бъде далече по-лесно и разбираемо.

Квадрат
Ключови думи: Основа, баланс, структура, прагматичен, посока, стабилизация, сигурност, постоянство
Една от най-често използваните фигури, квадратът е символ на Земята, стабилността, сигурността и постоянството. За него се говори, че е първата фигура създадена от човека. Квадратът и числото 4 имат подобна символика, а 4 в определен смисъл е знак за божествено Съвършенство. Квадратът е символ на богинята Афродита/Венера и като един от главните символи е модел на порядъка във вселената и мерило за пропорционалност и съвършена мярка. Често храмовете и свещените сгради са били построявани във формата на квадрат. Ka’aba в Мека е точен пример за това, като четирите ъгъла са проектирани да сочат точно четирите посоки на света.
Четирите страни на квадрата и числото 4 се свързват още с четирите посоки на света, четирите елемента, четирите сезона, четирите фази на човешкия живот.
Символиката на квадрата още се свързва с това да имаме план, да реализираме този план и да реализираме идеите си в реалността.

Кръг
Кръгът - символът свързан с началото на времето - един от най-разпространените елементи на митологическата символика. Конструиран от „нещо“ – непрекъсващата линия и „нищо“ – пространството в кръга и извън кръга – той се асоциира с духа и материята.
Кръгът изразява идеите за единство, безкрайност и висше съвършенство. Той представлява вселената, раждането, прераждането, животът, слънцето, луната, земята, плодородието, силата на жената, безкрайността, женствеността, хармонията, вечната любов. Кръглата форма се асоциира и с култа към огъня, към героите и божествата.
Структурата на кръга притежава огромна сила. Представете си цилиндричен морски фар устояващ на огромната разрушителна сила на вълните и буронот море.
Физическата и духовната сила на кръга идват от неговата безкрайност, тя е неопревержима.
Тази сила е и причината кръгът да се използва и в магическия свят и практики. Магическият кръг изгражда крепост за физическа и духовна защита, където нежелани енергии не може да проникнат.
Тъй като кръгът няма страни или деления, той бива свързван още с единството и равенството.
Кръглата маса на крал Артур е типичен пример за това, където никой от рицарите няма определено място на водещ, никой не е поставен в превилегирована позиция и всички седящи на нея са равнопоставени.

Кръгът в съчетание с други фигури и символи образува нови символи със собствено значение:

Кръг, разделен на две – олицетворение на деня и нощта, на лятото и зимата, на Ин и Ян.

Кръг с кръст в средата – четирите посоки на света. Стар предхристиянски символ на слънцето и светлината.

Кръг с криле – слънчев символ познат от древния Египет. Представата за слънцето и небето, защитен знак поставян над вратите на храмове, емблема за божествен дух.
Два кръга допряни един до друг – свещен съюз между небето и земята.

Два вплетени един в друг кръга – образуват християнския символ ichthys или рибата на Исус. Бащата бог и майката богиня. Символизира създанието, зачатието, вечността, плодовитост, щастие, знание, създаване на потомство, съхранение на живота. Той е портал на светлината, утроба на сътворението, раждането на Богинята майка и нейната роля, като родител.

Ако добавим трети вплетен кръг ще получим символът на триединството или символът на Света троица – майка, баща и светия дух.

Семето на живота
Добавяйки още кръгове вплетени един в друг на равни разстояния получаваме символ от сакралната геометрия – семето на живота или модела на сътворението, който символизира седемте дни на сътворението, като всеки един кръг представлява един ден от него . Структурата на този символ е идентична с клетъчната структура и деленето / сътворението на човешкия ембрион.

Цветето на живота – съдържа тайните на Вселената и управлява нейните енергии
Ако вземем горния модел от „семето на живота“ и продължим да добавяме вплетени един в друг застъпващи се кръгове на еднакви разстояния един от друг, ще получим символа Цветето на живота, сакралния модел на вселената, който се счита за свещен у много култури и религии по света. Намерен в много древни сприптове, рисунки, храмове, той съдържа моделите на сътворението. Най-древният пример е храмът на Озирис в Абидос. Дори Ленардо Давинчи е изплозвал цветето на живота, за да разбере някои математически концепции. В този символ могат да бъдат открити всички структури, изграждащи Вселената, които ние наричаме „триизмерни фигури на Платон“. Той може да бъде използван като метафора, която да илюстрира дълбоката вътрешна връзка на целокупния живота и Духа във Вселената. Той съдържа всички аспекти на живота. Интересно е да се отбележи, че тази сткруктура може да се види в основата на музиката, като разстоянията между кръговете е идентична с разстоянието между тоновете и половин тоновете в музиката.

Арка
Ако разделим кръгът на две ще полум арка – горна или долна арка.
Арката обърната нагоре се асоциира с небесният свод, с дъгата, която примитивните хора смятали за мост между Раят и земята. Много входове на свещени сгради са изградени като арки, които символизират свода на рая.
Арката обърната нагоре символизира женската същност, а арката обърната надолу се свързва с триумфалната мъжка сила и победа.

Права линия
Правата линия символизира човека, тялото, ние стоим в изправена позиция. Тя символизира още пътя от земята до Рая и божественото.
Хоризонтална линия
Хоризонталната линия символизира пътя от раждането до смъртта, от началото до края, времето и хоризонта, мъжът и жената, доброто и лошото, ляво и дясно.
И двете линии символизират също сексуалната природа на човека, като правата линия се свързва със слънчевият фалос, а хоризонталната със женската природа.

Кръст
Тук вертикалната и хоризонтална линия се обединяват, за да образуват един нов символ – кръстът. Бе значение колко много видове кръстове има, значението на основния символ остава едно и също. Кръстът е универсален символ от най-дълбока древност. Той е центърът на света и връзка между небето и земята. Кръстът представлява духовно еднинение и съюз на противоположностите. Кръстът в древността е бил символ на четирите елемента: въздух, земя, вода и огън, а в някои народности се брои и точката на пресичане на двете линии, като символ на духа.

Слънчевият кръст
Древен соларен славянски ведически символ, носещ заряда на слънчевата енергия и светлината. Кръст в кръг или познат още като слънчевият кръст е един от най-старите символи, датиращ още от неолита и бронзовата епоха. Знакът представлява както слънцето, така и четирите сезона и символизира кръговрата. По-късно при покръстването на Ирландия, негова разновидност сеизползва като келтски кръст или кръстът на Один.
В астрологията представлява елементът Земя.

Кръг, вписан в квадрат, кабалистичен символ, олицетворяващ божествената огнена искра, скрита в материята, разпалваща в нея огъня на живота.

Триъгълник
Трите страни на триъгълника символизират числото3, което от своя страна е числото на сътворението и представлява духовния свят. Числото 3 представлява много неща, които са в група от три, като започнем от божествено, показващо съединението на мъжкото и женско начало, което създават трета същност – майка, баща и дете, земя небе и човек, човекът като плът, душа и дух, Светата троица и стигнем до тройният аспект на Богинята майка.
Триъгълник сочещ нагоре се асоциира с огъня, слънчевата енергия, пламъка, живота, мъжкото начало, фалоса.
Триъгълник сочещ надолу се асоциира със женското начало, утробата, водата, Великата майка.
За хетите триъгълника представлявал здравето, за маите слънцето и плодородието.
В алхимията триъгълника се свързва с четирите елемента: обърнат нагоре – огън, обърнат надолу – вода, обърнат надолу пресечен с една линия – земя, обълнат нагоре пресечен с една линия – въздух.

Хексаграма или звездата на Давид
Хексаграмата представлява два равностранни съединени триъгълника – единият обърнат нагоре, а другият надолу, създавайки Звездата на Давид и Печат на Соломон, за който се говори в средновековните разкази, че можел да бъде използван за връзка със свръхестествени същества.

Хексаграмат се свързва с обединяването и съюза на противоположностите, на мъжа и жената, на духовното и физическото, връзката между небето и земята, преплитането на световете: „както горе, така и долу“ или как промените в единия свят ще се отварят и на другия, свързването на четирите елемента.

Първото ѝ отбелязване като юдейски, респективно еврейски символ датира от 7 век в еврейски мистични текстове като знак, предпазващ от демони. През ХІV век в Прага, по времето на Ян Хус, с нея е обозначаван еврейския квартал на града, а през ХVІІІ-ХІХ век тя във връзка с еврейската еманципация се превръща във всеобщ еврейски символ.

При индусите тази звезда символизираанахата– четвъртата (сърдечна) чакра, една от енергийните точки на човека.

Този символ е бил използван още като талисман за защита, като масонски знак, а през средновековието се е свързвал с алхимията, магията и чародейството.

Октагон
Ключови думи: регенерация, цялост, безкрайност, прераждане, преход
Осмоъгълника като символ представлява вечния живот и се свързва с цифрата осем и символът на безкрайността.
Много църкви и свещени постройки са проектирани като осмоъгълни структури.
Той представлява баланса между материалните и невидимите сили.

Спиралата – символ на безкрайността и промяната
Воден и лунарен символ на постоянното развитие и растеж, на плодовитостта и плодородието, сходен с всички центрове на живота. Спиралата е свързана с живота, тъй като е знак за движение. Спиралата е един от най-старите символи датираща още от неолита. Символът е срещан в Египет, в Микена, месопотамия, Индия, Китай, Япония, Америка, Европа. Спирала или нейни елементи се откриват в женски фигури от епохата на палеолита, както и навсякъде в по-късните култури, където тя е постоянен мотив и символ на еволюцията на вселената. Тя представлява богинята, утробата, плодородието и жизнената сила и енергия, безкрайността и постоянното движение. Отразена в естествения свят, спиралата се среща в човешката физиология, растения, минерали, животни, енергийни модели, времето и растежа. Спиралата е свещен символ, който ни напомня за нашето пътешествие в живота.

Тройна спирала – Трискелион – символ на изобилието и успеха, символът на живота.
Тройната спирала е древен келтски символ свързан с живота и прераждането – представляващ земя, вода и небе и е символ на тройната богиня.

© Крис Дизайн Арт ЕООД. Всички права запазени. Копирането, изменянето, възпроизвеждането, адаптирането и поставането по други сайтове на съдържанието на тази статия, целият й текст или части от него не е разрешено. Можете да споделите статията използвайки иконките за споделяне в долния десен ъгъл или чрез директен линк към тази страница.
« Обратно в списъка
" Follow your bliss and doors will open where none existed "
Joseph Campbell
Разгледайте нашите проекти