Общи условия за ползване на www.chris-art.net от 28.04.2018

Този сайт е собственост на Крис Дизайн Арт, ЕИК 13 14 11490, гр. София, ул. Липа 13, с управител Кристиана Йончева.

Моля, запознайте се с декларацията за поверителност относно защита на личните данни въз основа на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г.

Тази декларация за поверителност Ви запознава с нашите практики за поверителност, начина на онлайн събиране на лични данни и начина на използване на тази информация от нас. Настоящата декларация е достъпна в менюто в долната част на всяка уеб страница на сайта на Крис Дизайн Арт.

ЛИЧНИ ДАННИ

Защо обработваме вашите данни?

Крис Дизайн Арт се отнася с внимание към неприкосвеността наличните данни и събира и обработва лични данни с цел предоставяне на високачествени услуги и професионално обслужване в сферата на графичния и уеб дизайн, като изграждане на концепции и изработване на уеб сайтове, специлицирани уеб базирани софтуерни приложения и системи, абонамент за поддръжка на уеб сайтове и специализиран софтуер, оптимизация за търсачки (SEO), разработване на стратегия за adwords, графични проекти и печатна реклама, копирайт (писане и разработване) на рекламни и корпоративни текстове, фотография и обработка на изображения, илюстрации и изработка на лого, обучения и консултации в сферата на уеб и SEO оптимизацията.

Данните, които събираме и обработваме са ни необходими, за да можем да отговорим на вашите запитвания, да направим консултация, да предоставим информация относно услугите, които предлагаме. При съвместна работа - да поддържаме контакт с вас при поискано от ваша страна помощ или нужда от съдействие, при разработване на желаните от вас проекти и приложения, да осъществяваме поиесканата от вас техническа поддръжка, да проведем поисканото от вас обучение, да уреждаме финансови взаимоотношения, да ни дадете оценка и препоръки, за събираме статистически данни относно посещенията на нашия уеб сайт.

Какви лични данни събираме и обработваме?

Данните, които първоначално събираме от вас единствено посредством вашето доброволно телефонно обаждане или доброволно попълването на нашия формуляр за запитване за изработка на проект са име и фамилия, име на вашата компания, телефонен номер и имейл както и информация, която сме получили следпопълване на въпросника в страница контакти – а именно вашите предпочитания и изисквания за изработване на уеб сайт или друг уеб блазиран проект. Тези данни се събират с цел контакт с вас, адекватен отговор на вашето запитване, изпращане на поискана от вас информация и изпращане на оферти.

Колко време съхраняваме вашите данни?

Първоначални данни с цел контакт

В случай, че няма да работим заедно по вашия проект, първоначалните данни, които сме събрали от вас като лични име и фамилия, име на компанията ви, телефон и имейл биват изтрити в срок от 14 дни.

Данни с цел извършване на поискани услуги и съвместна работа - Съхранение на личната информация за такъв период от време, какъвто е необходим за целите, за които тя се събира и обработва.

Ако вие станете клиент на Крис Дизайн Арт, данните, които ние съхраняваме за вас са вашето име, телефон, име на компанията ви, търговски адрес, ЕИК, данъчен номер, адрес за кореспонденция, имейл адрес.

Тези данни се ползват от нас с цел:

* Контакт с вас
* Предоставяне на оферти и поискана от вас информация
* Сключване на договори и издаване на фактури
* Разработване и съвместна работа по проекти
* Предоставяне на поискани от вас услуги
* Диагностициране на вашите проблеми и предоставяне на решения
* Осъществяване на техническа поддръжа на уеб сайт, уеб базирани софтуерни приложения, фейсбук страници
* Писане на рекламни и корпоративни текстове
* SEO оптимизацияи работа с Google Adwords

Други данни: Данни за достъп като юзър нейм и парола за вашия уеб сървър са ни необходими с цел реализиране на поискани от вас услуги като изграждане на уеб сайт или други уеб базирани приложения и софтуер, създаване на уеб мейли, осъществяване на техническа поддръжка,
SEO оптимизация, препоръки и консултации, обучения свързани с вашия уеб сайт, оптимизация за търсачки, стратегия за Google adwords.

Ако след приключване на разработването на желания от вас уеб базиран проект, не
желаете ние да осъществяваме техническа поддръжка или смятате, че нямате нужда от такава, то следва да смените паролите за достъп на вашия уеб сървър, съгласно условията в сключения договор за изработка на уеб сайт или друго уеб базирано приложение.
След смяна на паролите Крис Дизайн Арт ЕООД повече няма да има достъпдо вашия уеб сървър, уеб сайт или софтуер, но и съответно няма да може и да реагира спрямо възникнал технически проблем, неговото отстраняване и каквито и да било консултации и услуги относно уеб сайта ви или специлиазиран софтуер.

Крис Дизайн Арт ЕООД не обработва и не ползва по никакъв начин данните на вашия сървър отнасящи се до имейл, софтуер разработен от трети страни или друга информация, която вие лично сте поместили на уеб сървъра си. Достъпът до вашия уеб сървър се ползва единствено и само с цел осъществянането на поисканите от вас услуги
.
Крис Дизайн Арт ЕООД не носи отговорност ако вие сте дали достъп на трети лица до вашия уеб сървър.

При проекти от сферата на графичния дизайн и печатната реклама, ние пазим вашите лични данни с цел контакт и разработването на бъдещи проекти или докато вие не пожелаете те да бъдат заличени от нашия бизнес телефонен указател.

Съхраняване на данни

Вашите данни се пазят съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27.04.2016, с цел поддържане на контакт, съвместна работа, осъществяване на поискани от вас услуги, склюване на договори, издаване на фактури, уреждане на финансови взаимоотношения.

Вие предоставяте вашите лични данни на Крис Дизайн Арт единствено и само доброволно.
Ние използваме съответните технически и организационни средства, за да защитим вашите данни от злоупотреба, загуба, повреждане или неразрешен достъп, промяна или изтриване. Те се съхраняват само за времето, необходимо за целите на събирането им, а именно комуникация с вас, предоставяне на продукти, услуги и информация, които вие или вашата организация сте поискали. Всички данни се приемат и съхраняват за срок от времето необходимо за съвместната ни работа и изпълнението на услугите поискани от вас. С прекратяване на търговските отношения между Крис Дизайн Арт и вашата организация, се прекратява и съхраняването на данни от наша страна. Тези данни се заличават и ние повече нямаме информация за вас.

Крис Дизайн Арт не предоставя лични данни на трети лица по никакъв повод, освен ако не желаете да ви бъде изпратена информация или оферта по куриер.
Крис Дизайн Арт не изпраща информационни бюлетини по имейл и не събира имейли с цел изпращането на такива.

Достъп, изтриване и заличаване на вашите данни

По всяко време имате право да поискате копие от личните си данни, за да проверите тяхната точност, да коригирате или актуализирате тази информация.

Можете да поискате от нас вашите лични данни да бъдат напълно изтрити, при условие че нямате актуално отправено запитване към нас, не е в ход разработване на проект или предоставяне на услуга и са уредени всички въпроси, свързани с нашите търговски и финансови отношения. По този начин ще бъдат прекратени всички услуги, които Крис Дизайн Арт ви предостя.

Информация за контакт

Ако имате въпроси или коментари във връзка със събирането, актуализирането, предпочитанията и използването на вашите лични данни, не се колебайте да се свържете с нас, като използвате следната информация за контакт: 0886 86 86 00,


АНОНИМНИ ДАННИ

Когато посещавате www.chris-art.net ние не събираме информация относно това кой сте вие. Информацията, която нашия уеб сайт може да запише чрез вашето посещение е техническа и е с цел статистика относно трафика на сайта, като тя е анонимна и не може да бъде свързана с конкретно лице. Тя се събира посредством „бисквитки“ (cookies) (малки текстови файлове, съхранявани в браузъра на потребителя), които не представляват никаква заплаха за вашия компютър. Пример за такава информация е: страниците от нашия сайт, които сте разгледали, времето за престой на дадена страница, вашия IP адрес предоставен от вашия интернет доставчик, датата на посещението и часа, повторните посещения на нови или предишни клиенти, характеристики на браузера, екранна резолюция и типа устройство, от което сте направили посещението, държава на посещението.

Информацията, свързана с „бисквитките“, не се използва, за да ви идентифицира лично и събраните данни се пазят под наш контрол. Тези данни не се препращат на трети лица и не се ползват за комерсиални или некомерсиални цели. Те се използват единствено за описаните тук цели – а именно статистика относно работата на нашия уеб сайт.

Тази информация ни помага да разберем как и колко добре сайтът ни отговаря на вашите нужди, дали намирате бързо и лесно необходимата за вас информация, кои секции и страници от сайта ни представляват най-голям интерес за вас. Това ни дава възможност да направим нашия сайт още по-интересен и удобен за вас, като непрекъснато работим и подобряваме информацията в него.

Активирането на тези „бисквитки“ не е задължително и необходимо на всяка цена, за да работят основните функции на нашия уеб сайт, но ще осигурят по-добро преживяване при разглеждането и използването му.

Ако не желаете да приемете ползването на бисквитки, можете да ги деактивирате от настройките на вашия браузър, но ако направите това, някои от функциите на този сайт може да не работят по предназначение. Информация как да направите това, може да намерите в сайта на производителя на вашия браузер.

Връзки към други интернет сайтове, които не попадат в обхвата на настоящата декларация за поверителност.

За ваше удобство или допълнителна информация, сайтът на Крис Дизайн Арт може да съдържа линкове към приложения, продукти, услуги или уеб сайтове на трети лица. Ако кликнете върху тези линкове, вие излизате от нашия уеб сайт.
Крис Дизайн Арт не контролира сайтовете, услугите, приложенията и практиките на поверителност на тези трети лица. Личната информация, която решите да предоставите или която се събира от тези трети лица, не е включена в Декларацията за поверителност на Крис Дизайн Арт.

Връзки към Социални мрежи

Доставчиците на приложения, средства и инструменти на трети страни на нашия уеб сайт, като бутона "Харесвам" или „Сподели“ на Facebook, Гугъл плюс едно, Гугъл аналитикс, Гугъл адуърдс, също могат да използват автоматизирани средства за събиране на информация относно вашите взаимодействия с уеб сайта. Тази информация подлежи на политиките за поверителност или уведомления на тези доставчици. Моля, запознайте се с тях на техните уеб сайтове.

Промени в Информацията за обработване на личните данни

Ние си запазваме правото да променяме или коригираме настоящата Декларация за поверителност по всяко време според нуждите за постигане на съответствие с изменения практитите и услугите на Крис Дизайн Арт, действащото законодателство на страната, изискванията и процедурите наложени от органите за защита на данните.
При актуализации на Декларацията ние ще отразим датата на промяна в началото на страницата. Моля, преглеждайте периодично съдържанието на тази страница, за да бъдете информирани.

Разгледайте нашите проекти